You are here

Paunovo oko, spriječite razvoj bolesti odmah iza berbe maslina

Maslina
22.10.2018

Maslinari, najznačajnija i najučestalija bolest masline u našim krajevima je Paunovo oko (Spilocaea oleaginea).

Radi se o uzročniku prisutnom u maslinicima tijekom cijele godine. Više su izloženi maslinici u udolinama i na lokalitetima gdje je manje strujanje zraka i povećana vlažnost, te u gustim i nedovoljno dobro orezanim maslinicima.
Također, postoje i osjetljivije sorte, kao što je kod nas najviše prisutna Oblica.
Fitopatogena gljiva prezimljuje u otpalim listovima kao i listovima koji su se zadržali u krošnji i predstavljaju najvažniji izvor zaraze.
Dodatni problem predstavlja činjenica da, kad se paunovo oko jednom raširi u nasadu, bolest je vrlo teško riješiti u jednoj godini već je potrebno dvije do tri godine da se bolest dovede pod kontrolu.

Upravo u jesenskom razdoblju (listopad, studeni) dolazi do najobilnije sporulacije gljive.

Pri povoljnim temperaturama, a optimalne su od 16°C do 21°C, kao i visokoj relativnoj vlažnosti infekcije su moguće tijekom cijele vegetacije. Stoga je izuzetno važno maslinike zaštititi odmah iza obavljene berbe čime provodimo zaštitu protiv paunovog oka i dezinficiramo sve rane i mehanička oštećenja koji u berbi nastaju.

Vrlo je važno, sa stajališta uspješne zaštite nasada, imati na umu da period od infekcije do pojave simptoma traje od 15 dana do preko osam mjeseci.
Taj period zovemo latentnom zarazom gdje pravodobnom zaštitom maslinika možemo spriječiti daljnji razvoj gljive i pojavu simptoma bolesti.

Pripravak koji nam pruža najviši stupanj zaštite u ovoj fazi uzgoja je Nordox 75 WG.

Nordox 75 WG je proizvod na osnovi bakrenog oksida, koji se čistoćom djelatne tvari, toksikološkim svojstvima, kao i niskom dozom primjene izvanredno uklapa u programe integrirane i ekološke zaštite. Nordox 75 WG sadrži vrlo sitne čestice bakrenih iona pri čemu je više od 80% čestica ispod 2 µm (prosječno 1,2 µm). Zahvaljujući tome, uz dobru aplikaciju, postiže se vrlo ravnomjerna distribucija na biljnim organima. Nordox 75 WG zbog toga ima naglašeno svojstvo spore redistribucije što mu osigurava visoku otpornost na ispiranje oborinama.

U razdoblju pred nama, dva su roka suzbijanja paunova oka:
- prvi nakon obavljene berbe
- drugi netom nakon rezidbe
Doza primjene: 1,5 kg/ha ili 150 g/hl.
 
Sl.: Paunovo oko na maslini