You are here

Paunovo oko (Spilocaea oleagina)

Maslina
16.10.2020

Paunovo oko (Spilocaea oleagina; syn. Cycloconium oleaginum) prvi puta se kod nas spominje 1901., a danas je sasvim sigurno najvažnija bolest masline na cijelom području gdje se uzgaja maslina.

Paunovo oko posljednjih godina postaje sve veći problem jer su se mnogi maslinici podizali i u udolinama. Naime, u ravnicama i udolinama zadržava se hladniji zrak povećane vlažnosti, često slabijeg strujanja. Kako je ova bolest uzrokovana gljivicom, odgovaraju joj upravo takvi uvjeti: povećana vlažnost zraka i slabije strujanje. U kombinaciji sa optimalnim temperaturama kakve znaju vladati u proljeće i jesen, bolest se vrlo brzo širi. Problem nastaje kad se "ugnijezdi" u maslinik, suzbijanje traje i više godina i maslina nekoliko godina trpi lošiji porast i urod. Za jačih napada stablo može i gotovo potpuno ostati bez lišća.

Simptomi Paunovog oka

Simptomi se najlakše uočavaju na listovima na kojima primjećujemo okrugle pjege sa unutarnjim koncentričnim krugovima, nalik oku pauna, pa odatle i naziv. Promjer pjega je 10 – 13 mm, u početnim fazama pjege su tek neznatne razlike u boji od okolnog dijela lista a kasnije se sastoje od nekoliko prstenove smeđe boje i lako se uočavaju. Ovo je posljedica rasta plodnih tijela mikrogljive koja raste ispod površine lista što odvaja slojeve lista, pa list poprima i srebrnkastu boju. Pjega na listu može biti od jedne do toga da je čitav list prekriven sa nekoliko pjega. Takvi listovi žute i otpadaju te u nekim slučajevima i čitavo stablo može ostati bez lišća. Često puta kada se priđe zaraženom stablu i protrese, lišće pada sa stabla kao kiša. 
Slika 1. Simptomi paunovog oka na listu

Napadnute mogu biti i samo peteljke listova kada list također otpada. Rjeđe zaraženi mogu biti i plodovi kada se na njima javljaju smeđe uleknute pjege. Ipak, najkarakterističnija zaraza je na listu sa opisanim simptomima. Najvažniji izvor zaraze su upravo zaraženi listovi, bilo da ostaju na stablu, bilo da su otpali na tlo. Kiša i vjetar raznose konidije gljivice i stvaraju novu zarazu. Ipak, konidije se ne šire više od 5 – 6 m.

Da bi se zaraza ostvarila, vlažnost mora biti min. 98 %, dakle list treba biti prekriven vlagom. Optimalne temperature su 18 – 21 °C. Samo za primjer, infekcije pri 16 °C nastaju ako je list bio vlažan 48 sati, pri 20 °C ako je list bio vlažan 24 sata i pri 24 °C ako je list bio vlažan 36 sati. Inkubacija u optimalnim uvjetima traje do dva tjedna. Dakle, gljivici odgovaraju vlažni i relativno topli uvjeti (jesen: listopad i studeni, i proljeće: svibanj) a manje joj odgovaraju hladniji, vrući i sušni uvjeti (zima i ljeto). 

Zaštita od Paunovog oka  

O zaštiti treba voditi računa već pri podizanju maslinika i po mogućnosti ih ne podizati u udolinama, kotlinama i općenito mjestima gdje se vlaga zadržava i nema strujanja zraka. Nadalje, i u sortimentu maslina postoje razlike. Tako su:

  • osjetljive sorte: Oblica (Orkula), Istarska bjelica, Drobnica, Dužica, Levantinka;
  • srednje osjetljive: Ascolana tenera, Lastovka;
  • otpornije: Leccino, Pendolino, Frantoio, Carboncella (Carbonazza).

Prozračivanje krošnje i dobra rezidba obvezna je mjera. Ukoliko je zaraza nastupila, orezane grane i otpalo lišće ispod stabala treba sakupiti, iznijeti iz maslinika i obavezno spaliti! Ništa nismo postigli ako prskamo stablo, a zaraženo lišće i dalje ostaje ispod stabala. Jedna od mjera zaštite u ovom smislu svakako je i jesensko zimska obrada srednje dubokim oranjem kada ovakvo lišće unosimo na određenu dubinu i onemogućavamo zarazu, naravno na terenima gdje je isto moguće.

Ukoliko je zaraza nastupila, možemo provesti očitanje zaraze tako da pregledamo na svakom stablu po 50 – 100 listova, a ako je maslinik veći onda na 20 – 30 % stabala (dakle ako je maslinik veličine 100 stabala, pregledat ćemo primjerice 20 stabala). Ako na pregledanim stablima utvrdimo da je 20 – 30 % listova zaraženo, tada bi trebali i pristupiti mjerama zaštite. Ovo se odnosi na primjenu sredstava na osnovu bakra, gdje je nezamjenjiv preparat NORDOX 75 WG u koncentraciji 0,15 % ili 1,5 kg/ha. Tretiranja bi trebalo obaviti u slijedećim rokovima:

  • 15. - 20. kolovoza, prije jesenskih kiša, strogo vodeći računa o karenci do berbe!
  • Nakon berbe (listopad - studeni)
  • Tijekom veljače i ožujka, optimalno nakon rezidbe.
  • Krajem travnja (prije cvatnje) ili u lipnju (iza cvatnje), ovisno je li drugo tretiranje bilo ranije ili kasnije i ima li oborina u proljetnom dijelu sezone – dakle po potrebi.

Kako vidimo, vrlo skoro nam slijedi izuzetno važan termin tretiranja, a to je termin iza berbe, kada NORDOX 75 WG daje izvrsne rezultate. Zahvaljujući vrlo sitnoj čestici bakra, preparat se teško ispire, te se kišom u određenoj mjeri i redistribuira po listu te tako dospije i na mjesta gdje depozit škropiva nije pao. Ova tretiranja preparatom NORDOX 75 WG uz poštovanje svih ostalih navedenih agrotehničkih mjera trebala bi dati rezultata i suzbiti ovu bolest.

Dr.Sc. Josip Ražov

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. 
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.