You are here

Lisne uši na lisnatom povrću

Lisnato povrće
28.02.2019

Kemijsko suzbijanje lisnih ušiju podrazumijeva primjenu insekticida kad se primijeti kritična brojnost.
Za zaštitu preporučamo insekticid Karate Zeon.

Kako prepoznati lisne uši na lisnatom povrću

Lisne uši su sitni insekti veličine nekoliko milimetara i obično žive u skupinama (kolonijama).
Najčešće naseljavaju mlađe listove, a kod visoke populacije rašire se po čitavoj biljci. Štete pričinjavaju sisanjem sokova čime direktno iscrpljuju biljke, a biljka reagira karakterističnim deformacijama listova.
Uši izlučuju slatku i ljepljivu tekućinu (mednu rosu), na koju dolaze mravi te nam oni mogu biti indikator prisustva lisnih ušiju.
Neke lisne uši prenose virusne bolesti sa zaraženih na zdrave biljke čime čine indirektne štete koje mogu biti veće od direktnog iscrpljivanja biljki.

Suzbijanje lisnih uši na salati i kupusnjačama

Za zaštitu od lisnih uši mogu se koristiti insekticidi sistemičnog ili kontaktnog djelovanja.
Kad god je moguće bolji izbor su sistemici poput pripravaka Actara 25 WG. 
No kod štetnika koji imaju veliki broj generacija treba mijenjati proizvode s drugačijim načinom djelovanja ili pak koristiti specifične aficide ili pripravke širokog spektra djelovanja poput Karate Zeon. Karate Zeon osim lisnih ušiju suzbija i gusjenice moljca ili sovica.
U kulturama kod kojih postoji dozvola preporuča se preventivna zaštita mladih presadnica u kontejnerima s insekticidom Actara 25 WG.