You are here

SY Carioca i SY Andromeda postigli iznimne rezultate prinosa

Kukuruz
07.10.2020

Prvi rezultati ovogodišnjih vaganja i berbe kukuruza pokazuju nadstandardne rezultate Syngentinih hibrida.

Prinosom su se posebno istaknuli hibridi najnovije genetike SY Andromeda, nasljednik dobro poznatog hibrida SY Zoan, kao i SY Carioca, novi predstavnik FAO grupe 400 koji je na svim lokalitetima u vrhu po prinosima u odnosu na hibride konkurencije.

Također treba obratiti pažnju i na rane grupe FAO 300 čiji rezultati pokazuju da su Syngentina ulaganja rezultirala odabirom hibrida genetike koja će zasigurno postati i Vaš prvi odabir za sjetvu u narednim godinama: SY Chorintos, SY Infite, SY Minerva.

SY Carioca (FAO 450)  iz obitelji Artesian hibrida, postigao je odlične rezultate prinosa 18.048 kg suhog zrna/ha, uz vlagu zrna 25,4 % na OPG Mario Habijanec (Koprivničko-križevačka županija)

SY Andromeda, Artesian hibrid iz FAO grupe 600 dokazao je da je hibrid odličnog potencijala prinosa suhog zrna i silaže u svim uvjetima proizvodnje. Na pokusnom polju OPG Kovačević postigao je najviši prinos 15.498 kg suhog zrna/ha uz vl.zrna od 23,6%.

Pogledajte još „vruće“ prve rezultate prinosa iz pokusa 2020.

Hibrid Proizvođač

Lokacija

Županija

Prinos s 14% vl. (kg/ha) Vlaga u berbi (%)
SY CARIOCA OPG Mario Habijanec Koprivnički Bregi Koprivničko križevačka 18.048 24,4
SY INFINITE OPG Mario Habijanec Koprivnički Bregi Koprivničko križevačka 17.065 25,1
SY CHORINTOS OPG Mario Habijanec Koprivnički Bregi Koprivničko križevačka 14.663 20,4
SY CARIOCA OPG Željko Šilc Luka Ludbreška Varaždinska županija 16.222 26,1
SY INFINITE OPG Željko Šilc Luka Ludbreška Varaždinska županija 15.996 22,1
SY CHORINTOS OPG Željko Šilc Luka Ludbreška Varaždinska županija 14.673 19,8
SY ANDROMEDA OPG Slavko Kovačevič Budrovac Virovitičko podravska 15.498 23,6
SY CARIOCA OPG Slavko Kovačević Budrovac Virovitičko podravska 15.241 19,6
SY CARIOCA OPG Danijel Novosel Zvonimirovac Virovitičko podravska 14.598 20,2
SY ANDROMEDA OPG Danijel Novosel Zvonimirovac Virovitičko podravska 14.486 23,4
SY ANDROMEDA OPG Zlatko Sadilek Poljana Požeško slavonska 14.702 28,5
SY ANDROMEDA OPG Marko Vučevac Ivankovo Vukovarsko srijemska 14.518 15,2
SY CARIOCA OPG Marko Vučevac Ivankovo Vukovarsko srijemska 13.105 16,4
SY ANDROMEDA Perić PG Punitovci  Osječko baranjska 14.741 25,6
SY CARIOCA Perić PG Punitovci Osječko baranjska 14.189 20,3
SY CARIOCA Fakultet agrobioteh znanosti Osijek Tenja Osječko baranjska 14.178 17,0
SY INFINITE Perić PG Punitovci Osječko baranjska 13.243 18,3
SY CARIOCA OPG Zlatko Novak Kozarac Osječko baranjska 12.764 17,0
SY ANDROMEDA OPG Zlatko Novak Kozarac Osječko baranjska 12.429 21,5
SY CHORINTOS Fakultet agrobioteh znanosti Osijek Tenja Osječko baranjska 12.932 15,4

Syngenta za Vas i dalje razvija genetiku hibrida kukuruza i na tržište dovodi nova dostignuća.