You are here

Kada i kojim herbicidom suzbiti korove u kukuruzu?

Kukuruz
27.04.2020

PREPORUKA ZA PRIMJENU LUMAXA

Lumax je najbolje primijeniti kada je većina korova iznikla i kada je kukuruz u stadiju 3 lista, tada ćete iskoristiti sve prednosti ovog herbicida:

  • djeluje kontaktno na korove koji se nalaze na površini tla,
  • djeluje preko tla (rezidualno) pri čemu sprječava naknadni ponik korova,
  • ranom i dugom eliminacijom korovne flore osigurava i više urode.

Herbicid Lumax primijenjuje se u dozi 4 l/ha nakon sjetve prije nicanja ili 3,5 l/ha u stadiju kukuruza 3 lista uz dodatak okvašivača Etalfix Pro: 0,15 do 0,25 l/ha, naročito ako se korovi nalaze u stresnim uvjetima.

Važno je napomenuti kako Lumax ima najviši stupanj selektivnosti, bez zastoja u rastu usjeva kukuruza, gubitka boje, polijeganja i sl.
 

Otkrijte moć sinergije, otkrijte CALARIS PRO

CALARIS® Pro je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju širokog spektra korova u kukuruzu za zrno. Primjenjuje se od sjetve do 8 listova kukuruza. Aktivne tvari, različitog mehanizma djelovanja u sastavu herbicida CALARIS® Pro iskazuju sinergijsko djelovanje što rezultira izrazito brzom i snažnom eliminacijom korova u kukuruzu u odnosu na druge herbicide.

CALARIS® Pro suzbija širok spektar korova u kukuruzu: abutilon, šćir, ambrozija, crna pomoćnica, loboda, svračica, divlje proso, sirak iz sjemena, muhari i dr.

Brzina djelovanja velika je prednost ovog herbicida pogotovo ukoliko nastupi dulji period suše.

CALARIS® Pro odmah nakon primjene snažno djeluje na korove i u svega nekoliko dana ih u potpunosti suzbija, dok se s druge strane, u sušnim periodima, djelovanje većine herbicida usporava ili zaustavlja, a konkurencija korova i dalje remeti razvoj kukuruza.

Osim brzine djelovanja, prednost ovog herbicida je i produženo djelovanje koje omogućava nesmetan razvoj kukuruza i sprječava naknadno nicanje korova.
Zbog izrazito širokog vremena primjene, od 0-8 listova kukuruza, CALARIS® Pro je moguće primijeniti u nekoliko faza i kombinacija.

  • Za ostvarivanje punog potencijala prinosa preporučamo ranu primjenu, nakon nicanja do faze 3 lista kukuruza uz dodatak herbicida radi proširenja spektra djelovanja: CALARIS® Pro 2 l/ha + DUAL GOLD® 960 EC 1 l/ha.
  • Za kasniju primjenu (4-8 listova kukuruza) i u nedostatku oborina preporučamo: CALARIS® Pro 2 l/ha + NICOGAN 40 OD 0,5 l/ha. U slučaju jake zakorovljenosti rizomskim sirkom povećati dozu herbicida NICOGAN 40 OD na 1 l/ha.

Važno je napomenuti da se ovim kombinacijama ne dodaje okvašivač.

Ukoliko imate problema s višegodišnjim uskolisnim i širokolisnim korovima koji niču kasnije u proljeće tada primijenite herbicid koji će na najbolji način suzbiti kompletnu korovnu floru.

Prednost tada svakako imaju kombinacije herbicida koji djeluju preko lista, stabljike i tla kao što su Elumis Peak, za veće površine (jedinstveno „klokan“ pakiranje za 3-4 ha) ili Elumis Banvel ekonomično pakiranje za manje površine (0,7 ha). Navedene kombinacije sprečavaju i naknadno nicanje korova čime se i „banka“ sjemena u tlu postepeno smanjuje.

ELUMIS PEAK

Elumis i Peak kombinacija je herbicida s najvećim mogućim spektrom djelovanja na sve korove u kukuruzu. Elumis Peak suzbija sve širokolisne i uskolisne, jednogodišnje i višegodišnje korove.

  • Elumis Peak sadrži tri djelatne tvari koje odlično djeluju na sirak, ambroziju i brojne druge tvrdokorne korove kao što su abutilon, čičak i dr.
  • Elumis Peak djeluje preko lista i preko korijena što je razlog njegovog izraženog produženog djelovanja kojim sprječava naknadno nicanje korova.
  • Primijenjuje se u stadiju razvoja kukuruza od 4 do 7 listova.
  • Djelovanje kombinacije herbicida Elumis Peak je neovisno o oborinama.

Doza: 1,5 l/ha Elumis + 20 g/ha Peak uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0,1 l/100 l vode.

Zbog maksimalne ekonomičnosti Elumis Peak pakiran je u jedinstveno »klokan« pakiranje (4,5l Elumis i 60g. Peak).

Ovom jedinstvenom ambalažom proizvođač dobiva vrhunsko rješenje za povoljnu cijenu herbicida po hektaru!

ELUMIS BANVEL

Za potrebe proizvođača koji uzgajaju kukuruz na manjim površinama, preporučamo jednako djelotvornu i snažnu kombinaciju herbicida Elumis i Banvel .

Elumis Banvel sadrži tri djelatne tvari s iznimno širokim spektrom djelovanja na korovnu floru kukuruza. Odlično suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove u kukuruzu (sirak, koštan, ambroziju, abutilon, čičak i brojne druge korove).

Primjena: u stadiju od 3 do 5 listova kukuruza.

Doza primjene za 0,7 ha: 1l Elumis + 0,25l Banvel uz dodatak okvašivača Etalfix Pro (0,1l na 100 l vode).

Za optimalan učinak na korove preporuča se primjena u ranijim fazama razvoja korova kada su jednogodišnji uskolisni korovi u fazi 1 - 2 lista do početka busanja, a jednogodišnji širokolisni u razvojnoj fazi 2 - 4 lista no ne više od 5 cm visine.

Elumis Banvel  na tržište dolazi u pakiranju: 1l Elumis + Banvel 0,25l što je dovoljno za površinu 0,7 ha.

Gotovo da ne postoji korov koji Elumis ne može suzbiti – Elumis Peak i Elumis Banvel!

Syngentina cjelovita rješenja za najširi spektar djelovanja i najviša očekivanja svakog proizvođača

 

U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.