You are here

Gustoća sklopa - važan korak u planiranju sjetve kukuruza

Kukuruz
03.03.2017

Gustoća usjeva kukuruza je jedan od najvažnijih činitelja visine prinosa. Svaki hibrid ovisno o svojim karakteristikama i genetskom potencijalu, treba višu ili manju gustoća sklopa (broj i raspored biljaka po hektaru).

U pravilu, kasniji hibridi veće biljne mase zahtijevaju niže gustoće sjetve dok raniji hibridi trebaju više gustoće sjetve.

Iznimka su hibridi sa fiksnim veličinama klipa (na primjer SY Kreon i SY Zephir). Takvi hibridi zahtijevaju gušću sjetvu kako bi ostvarili maksimalnu iskoristivost svog genetskog potencijala.

U proizvodnji kukuruza za silažu cijele biljke u pravilu sijemo 10% gušće (SY Sincero, SY Senko, SY Zoan) kako bi silažni hibridi dosegli svoje maksimume u prinosu kvalitetne zelene mase po hektaru.

Na temelju provedenih pokusa u kojima smo ispitivali različite gustoće sjetve novih Syngentinih hibrida, donosimo Vam tabelu s preporučenim gustoćama sjetve:

Kliknite i pročitajte više!