You are here

Calaris Pro - Brže. Snažnije. Duže.

Kukuruz
03.02.2020

CALARIS® Pro je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju širokog spektra jednogodišnjih korova u kukuruzu za zrno. Primjenjuje se od sjetve do 8 listova kukuruza. Aktivne tvari, različitog mehanizma djelovanja u sastavu herbicida CALARIS® Pro iskazuju sinergijsko djelovanje što rezultira izrazito brzom i snažnom eliminacijom korova u kukuruzu u odnosu na druge herbicide.

PREDNOSTI HERBICIDA CALARIS® Pro

  • Najbrži herbicid na tržištu – u svega nekoliko dana korovi su potpuno uništeni.
  • Rezidualno djelovanje na širokolisne korove – nema naknadnog nicanja korova.
  • Široko vrijeme primjene - od sjetve do 8 listova kukuruza.
  • Herbicidu CALARIS® Pro ne dodaje se okvašivač.


Djelovanje na osjetljive korove

  • prvi simptomi vidljivi već nakon 1 - 2 dana nakon primjene,
  • 7 dana nakon aplikacije potpuno djelovanje.

Djelovanje na tvrdokorne korove

  • prvi simptomi vidljivi nešto kasnije, ali..
  • ..u roku 14 dana nakon aplikacije korovi su potpuno uništeni.

PREPORUKA
Za ostvarivanje punog potencijala prinosa
preporučamo kombinaciju herbicida za ranu primjenu nakon nicanja do faze 3 lista kukuruza:
CALARIS® Pro 2 l/ha + DUAL GOLD 960 EC® 1l/ha (ne dodavati okvašivač).
Za kasnu post-em primjenu (4-8 listova kukuruza) u slučaju zakorovljenosti višegodišnjim korovima, preporučamo dodati herbicid NICOGAN 40 OD u dozi 0,5 l/ha.

Spektar djelovanja kombinacije Calaris Pro + Dual Gold