You are here

Desikacija cime krumpira Reglonom forte

Krumpir
28.02.2019

Desikacija je vrlo važna i korisna mjera u profesionalnom uzgoju sjemenskog, ali i konzumnog krumpira kojom se namjerno uništava cima krumpira. Obavlja se u tehnološkoj zrelosti, kada je gomolj dosegao potrebnu veličinu i kada cima prirodno počinje propadati. Preporuka je primjena pripravka REGLONE FORTE.

 

Ciljevi desikacije:

  • Zaustaviti prenos bolesti (plamenjača i virusi) s cime na gomolj;
  • Uništiti cimu i korov radi lakšeg strojnog vađenja gomolja;
  • Ubrzati sazrijevanje pokožice gomolja kako bi se krumpir manje oštetio prilikom vađenja;
  • Zaustaviti rast gomolja sjemenskog krumpira (nije poželjan gomolj veći od 55 mm);
  • Zaustaviti nakupljanje šećera koji prirodno nastaju u gomolju njegovim sazrijevanjem (u proizvodnji čipsa šećeri tijekom prženja uzrokuju pojavu tamne boje jer karameliziraju).

Sve navedene prednosti desikacije i primjene Reglona Forte ne utječu na prinos krumpira na njivi, ali utječu na bolje čuvanje krumpira u skladištima, a sjemenski krumpir je zdraviji i ima kalibar koji želimo.

Primjena herbicida Reglone Forte nema štetan učinak na gomolje krumpira koji se koriste za ishranu ljudi. Razlaganje herbicida u tlu je vrlo brzo (10-ak dana) bez negativnog utjecaja na okolinu i narednu kulturu. Doza REGLONE FORTE za desikaciju krumpira je 4-5 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha (0,4-0,5 lit. u 40-50 lit. vode na 1000 m2.