You are here

Zaštita jabuke od najvažnijih štetnika nakon cvatnje

Jabuka
03.05.2018

Završetkom cvatnje na jabukama se pojavljuju brojni šetnici kao što su: crveni voćni pauk, lisne uši, jabučna osica moljac (miner) kružnih mina.

Ove godine (2018.) na završetku cvatnje bilježimo visoku brojnost leptira moljca kružnih mina, ali i crvenog pauka. Na nezaštićenom nasadima moljac kružnih mina može razviti više generacija te je moguća defolijacija lišća krajem kolovoza ili početkom rujna. 

Stoga je itekako važno obratiti pozornost na prvu generaciju i pravovremeno je suzbiti.
Za uspješnu zaštitu od navedenih štetnika mogu se koristiti insekticidi  VERTIMEC 018 EC i ACTARA 25 WG uz dodatak okvašivača ETALFIX PRO.

Moljac (miner) kružnih mina Leucoptera malifoliella

Javlja se sporadično ali ne svake godine, napada jabuke i kruške , a rjeđe druge voćne vrste. Na njegovu brojnost utječu klimatski uvjeti, osjetljivost sorte te primjena neselektivnih insekticida kojima se poremeti prirodna ravnoteža u nasadima.
Leptir moljca kružnih velik je 5-6 mm. Prednja krila su srebrnasto-sive boje, čiji vrhovi završavaju zlatno-žutim i crnim likom. Gusjenica naraste do 4 mm, svjetlo-zelene je boje i živi unutar okrugle mine. Prezimljujuće populacije pojave se početkom ili sredinom zadnje dekade travnja (prosječne dnevne temperature barem 12,8°C), a lete do kraja svibnja ili početka lipnja i odlažu jaja na naličje lišća.

Nakon izlaska iz jaja gusjenica se odmah ubušuje u list. Ishranom formira kružne mine promjera 10-20 mm. Razvoj gusjenica traje 20-25 dana, nakon čega se kukulje na naličju lista, račvama grana, pukotinama debla ili čaški ploda jabuke. Razvoj kukuljica traje 9-16 dana. Na taj način moljac kružnih mina razvija 3-4 generacije godišnje.

U pravilu se druga generacija javlja od sredine lipnja do kraja srpnja, a treća od sredine kolovoza do sredine ili kraja rujna.

Za uspješnu zaštitu može se koristiti  VERTIMEC 018 EC u dozi 0,75 l/ha, a dobro usputno djelovanje ima i ACTARA 25 WG koja se u to vrijeme koristi za suzbijanje lisnih ušiju i jabučne osice.


Crveni voćni pauk na jabukama - Panonychus ulmi

Je mali štetnik, veličine svega 0,3-0,8 mm, žućkaste ili crvenkaste boje (za praćenje potrebna lupa). Zimska jaja su crvene boje položena u skupinama oko pupova i u rašljama grana i grančica. Pojavljuje se dosta rano već od faze bubrenja pupoljaka, a kritičnu brojnost postiže obično do kraja cvatnje. Štetnik ima više generacija, za razvoj mu pogoduje suho i toplo vrijeme. Napadnuti listovi i plodovi mijenjaju boju u žuto zelenu, gube funkciju i  ponekad opadaju tijekom  ljeta.

Najučinkovitiji pripravak za suzbijanje pauka je VERTIMEC 018 EC u dozi 75 ml/100 lit uz dodatak okvašivača ETALFIX PRO 25 ml/100 lit.

 

Lisne uši na jabuci

Najznačajnije lisne uši na jabuci su: jabučna zelena uš - Aphis pomi, jabučna pepeljasta uš Dysaphis plantaginea i jabučna uš šiškarica- Dysaphis devecta

Lisne uši su sitni (1 - 3 mm) polifagni štetnici koji osim jabuke napadaju više voćnih vrsta. Naseljavaju mlado lišće, vrhove mladica, a rjeđe i  cvjetove. Sišu  biljne sokove i  uzrokuju  kovrčanje lišća koje se kasnije suši. Jabučna uš šiškarica uzrokuje stvaranje crvenih nabreklina. Jabučna pepeljasta uš pričinjava osim štete na lišću deformacije plodova koji ponekad otpadnu.

Suzbijanje lisnih ušiju

Početkom vegetacije i kroz čitavu sezonu treba redovno obavljati pregled grana da se utvrdi kritična brojnost štetnika. Lisne uši se lako vide prostim okom, a uz njihovu pojavu veže se prisustvo mrava i pojava medne rose (medić), slatkaste ljepljive tekućine koju uši izlučuju, a na koju se rado skupljaju mravi, te su i oni dobar indikator za praćenje.

Prskanje se obavlja samo kad uši pređu kritičnu brojnost i za tu namjenu najbolji izbor je insekticid ACTARA 25 WG u dozi  150-200 g/ha (15-20 g/100 lit) obavezno nakon cvatnje. Za bolje djelovanje preporučujemo dodati okvašivač ETALFIX PRO u dozi 25 ml/100 lit. Prskanjem ACTAROM odmah nakon cvatnje uspješno suzbijamo jabučnu osicu i moljce kružnih mina.

VAŽNO: Informacije u ovom tekstu su informativnog karaktera. Navedena sredstva za zaštitu bilja upotrebljavajte sigurno. U nasadu malčirajte cvjetajući korov. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.