You are here

Zaštita jabuke od krastavosti i pepelnice tijekom svibnja

Jabuka
14.05.2021

Tijekom svibnja jabuka prolazi kroz fenofazu formiranja plodića i intenzivnog rasta mladica. Za taj period možemo reći da je najkritičniji period za zaštitu od bolesti ali i štetnika. Tijekom svibnja osim zaštite od bolesti i štetnika fokusiramo se na niz drugih agrotehničkih mjera (prorjeđivanje plodova, dopunsku ishranu, sputavanje rasta i sl.). 

Najveća opasnost sa zaštitu jabuke prijeti od zaraze askosporama uzročnika krastavosti Venturie inaequalis, ali i od konidija s primarnih zaštita koje su bile moguće u ranijoj fazi, a vide se tek nakon prve dekade svibnja. Opasnost zavisi o oborinama, vlagi lista i temperaturi. Konidije koje nastaju na primarnim infekcijama raznose se na male udaljenosti kapljicama kiše ili vjetrom u kapljicama, dok se zaraza zimskim askosporama širi na veće udaljenosti vjetrom i to traje do polovice lipnja.

Osim krastavosti u voćnjacima tijekom svibnja idealni su uvjeti za razvoj pepelnice na osjetljivim sortama i određenim mikro lokalitetima. Za razvoj pepelnice dovoljna je visoka relativna vlaga zraka i prezimljujući inokulum, ova bolest ne traži kapljicu kiše za svoj razvoj.

Izbor fungicida za prskanje jabuke tijekom svibnja

Tijekom svibnja i sve do polovice lipnja treba koristiti fungicide različitog mehanizma djelovanja, najbolje dva proizvoda, ako već ne postoji gotova kombinacija. Na ovaj način izbjegavamo rizik od pojave rezistencije gljive na određeni proizvod ili grupu proizvoda istog mehanizma djelovanja. U najkritičnijim fazama kada imamo učestale kiše i visoku vlažnost lista prednost se daje fungicidima sistemičnog i kurativnog djelovanja, koje kombiniramo s kontaktnim fungicidima (tzv. „multi site“).

Jedan od najboljih sistemika s izraženim kurativnim svojstvima je zasigurno SCORE 250 EC kojeg preporučujemo u dozi 0,15 lit/ha. SCORE 250 EC posjeduje kurativno djelovanja do 72 sata nakon infekcije. Pripravku SCORE 250 EC  dodaje se kontaktni fungicid ( a.t. ditianon ili kaptan), koji mu produžuju preventivno djelovanje na plodu. Razmak između prskanja treba biti 6 do 9 dana zavisno od pritiska bolesti. Za suzbijanje pepelnice na osjetljivim sortama (Idared i sl.) koristi se sistemični fungicid TOPAS 100 EC u dozi 0,25 lit/ha u kombinaciji s močivim sumporom THIOVIT JET 2,5 kg/ha. Od novijih proizvoda za pepelnicu preporučuju se pripravci iz tzv. SDHI grupe.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.