Skladišne bolesti jabuke i kruške

Jabuka

Skladišne bolesti i mjere suzbijanja uzročnika propadanja plodova jabuke i kruške

Kao najznačajniji patogeni plodova jabuke i kruške u skladištima i na policama supermarketa spominju se brojne fitopatogene gljive: Botrytis cinerea Pers. ex Fr., Gloeosporium album Osterw, Monilinia sp., Penicillium expansum (Lk.) Thom., Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc., Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Cladosporium herbarium Link., Cylindrocarpon mali (Alles.) Wollenw., Stemphylium botryosum Wallr. i dr. slične vrste.

Biologija i ciklus razvoja ovih gljivica je specifičan za svaku vrstu s obzirom na grupu i taksonomsku pripadnost. Ono što im je zajedničko je da značajno mogu umanjiti kvalitetu plodova i direktno ili indirektno utjecati na pojavu truleži i propadanja plodova.

Sl.: Gorka trulež plodova

Njihova pojava, razvoj i prvi simptomi vide se ponekad prije berbe, ali su svakako prisutniji nakon berbe tj. tijekom uskladištenja plodova. Iako se jabuke i kruške najčešće čuvaju u kontroliranoj atmosferi (ULO-hladnjačama), niti ta tehnologija skladištenja ne može spriječiti propadanje ako plodovi na sebi nose latentni inokulum patogena iz voćnjaka.

Neke od nabrojanih gljivica su patogeni rana i oštećenja na plodovima od grada ili brojnih štetnika o čemu svakako treba voditi računa. Gubitci plodova od skladišnih bolesti su značajno veći nego investicija u preventivnu zaštitu.

Da bi bili sigurni, zaštita mora biti provedena preventivno zadnji mjesec prije berbe. U intenzivnom uzgoju obično se provode 2 prskanja.

Sl.: Meka trulež plodova

Suzbijanje skladišnih bolesti na jabuci i krušci

Za suzbijanje uzročnika skladišnih bolesti preporuča se primjena specifičnih fungicida neposredno pred berbu plodova čime se može značajno smanjiti gubitak u skladištu, produžiti vrijeme skladištenja i značajno utjecati na duže držanje plodova u supermarketima.

Primjena fungicida za ovu namjenu su se značajno postrožila, a nove zakonske regulative i ograničenja nametnuta od strane velikih trgovačkih lanaca po pitanju ostatka rezidua (max 4 d.t. i 1/3 MRL-a), bitno su utjecali na strategiju zaštite i odabir fungicida.

Syngenta je u skladu s gore navedenim napravila novi proizvod (fungicid) GEOXE koji se odlično uklapa u integrirani program zaštite jabuke i kruške,
zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, a ujedno garantira visoku efikasnost na 4 glavne bolesti
(Colletotrichum spp.,  Penicillium spp., Stemphylium spp. i Botrytis spp.).

GEOXE osim širokog spektra djelovanja na skladišne bolesti ima kratku karencu (3 dana jabuka i kruška).

Fungicid GEOXE je potpuno nova formulacija na bazi djelatne tvari fludioksonil, dozvoljen je za primjenu 2  puta u vegetaciji. Djeluje kontaktno i najbolje ga je primijeniti preventivno.

Osim primjene u voćarstvu GEOXE ima dozvolu za suzbijanje sive plijesni (Botrytisa) na vinskom i stolnog grožđu. Za jabuku i krušku koristi se u dozi 0,45 kg/ha, a za vinovu lozu u dozi 1,0 kg/ha.Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.