You are here

Lisne uši na jabukama

Jabuka
13.03.2020

Lisne uši su česti štetnici na svim voćkama pa tako i na jabuci. Na početku vegetacije lako se suzbiju insekticidom na bazi tau-fluvalinata uz dodatak okvašivača ETALFIX Pro.

Osobitu pažnju treba posvetiti vrstama čije izlučevine deformiraju grane i plodove kao što su krvava i pepeljasta uš. Za lisne uši je karakteristično da imaju velik broj generacija u jednoj godini i potrebno je kontinuirano praćenje.

Jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)

Jabučna krvava uš je jedna od opasnijih vrsta štetnika na jabuci, veličine je 2 mm, crvenkasto smeđe do tamno ljubičaste boje, prekrivena bijelom voštanom prevlakom.
Hrani se sisanjem biljnih sokova na korijenju, izdancima iz podloge, deblu, granama i mladicama. Naseljava najprije rane od rezidbe, oštećenja na kori od tuče i druga mjesta od mehaničkih ozljeda. Na zelenim mladicama prvo se naseli u pazuhe listova i vrlo brzo njene kolonije prekriju čitave internodije. Na mjestima ishrane formiraju tzv “guke“ (zadebljanja) koja se kasnije raspucaju. 
Napad jabučne krvave uši dovodi do usporavanja rasta, deformiranja grana i stvaranja uvjeta za napad sekundarnih bolesti i štetočinja. Krvava uš naseljava grane već od ranog proljeća (od travnja pa nadalje), a aktivna je sve do kasne jeseni kada se povlači na korijenov vrat gdje prezimi. Razvoju jabučne krvave uši tijekom ljeta pogoduje jaka gnojidba dušikom i guste krošnje kroz koje insekticidi teško prodiru.

Sl.: Kolonije jabučne krvave uši na rezu od zimske rezidbe
jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)

Jabučna zelena uš (Aphis pomi)

Jabučna zelena uš zelene je boje, kruškolikog oblika tijela. Prezimi u krošnji u stadiju jajašca.
Ovu uš pronalazimo na donjoj strani lista i na vrhovima mladica, gdje živi u kolonijama sišući sokove. Mladice zaostaju u razvoju, listovi se uvijaju i pri jačem napadu mogu se osušiti. Prag štetnosti prije cvatnje je 10 do 15 kolonija, a nakon cvatnje 8 do 10 kolonija na 100 mladica. Suzbijanje se provodi ako je prag prekoračen.

Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)

Jabučna pepeljasta uš je jedna od najštetnijih vrsta uši koja se brzo razmnožava i uzrokuje brojna oštećenja na listovima, a posebno na plodovima. Sivo modre do crne uši pojavljuju se vrlo rano, a štete su vidljive pred kraj cvatnje. Zbog sisanja soka iz mladih zametnutih plodova uzrokuje jake deformacije. Prag štetnosti prije i nakon cvatnje je 1 do 2 kolonije na 100 mladica.

Sl.: Pepeljasta uš jabuke na naličju lista jabuke

Jabučna uš šiškarica (Dysaphis devecta)

Jabučna uš šiškarica uzrokuje velike i vrlo vidljive štete. Zaraženo se lišće deformira i poprima jarku purpurno-crvenu boju. Prag štetnosti prije cvatnje obuhvaća 3 do 5 kolonija, a nakon cvatnje 5 do 8 kolonija na 100 mladica.

Zaštita jabuke od lisnih ušiju

Za suzbijanje krvave uši najbolji izbor je insekticid na bazi Pirimikarba uz dodatak okvašivača ETALFIX PRO 0,025% ili 25 mil/100 lit.

Za zelenu uš, pepeljastu uš i uši šiškarice preporučavamo prskanje kad pređu prag štetnosti. Za njihovo suzbijanje koristi se insekticid na bazi tau-fluvalinata.