You are here

Krastavost ploda i lista jabuke, Venturia inaequalis

Jabuka
14.03.2020

Krastavost je najopasnija bolest jabuke koju uzrokuje fitopatogena gljiva Venturia inaequalis. Suzbija se fungicidima različitog mehanizma djelovanja, kontaktnih i sistemičnih svojstava.

Syngenta za najkritičniju fazu zaštite nasada od zametanja plodova do polovice lipnja nudi dva vodeća fungicida CHORUS 50 WG i SCORE 250 EC koji se kombiniraju s kontaktnim pripravcima na bazi kaptana, mankozeba ili ditianona.

 

Krastavost jabuke (Venturia inaequalis) uzrokuje velike štete u nasadima jer utječe na količinu i kvalitetu plodova. Bolest se pojavljuje u svim klimatskim prilikama. U kišnim godinama zaraze su jake i česte te uz neodgovarajuću zaštitu može otpasti lišće voćaka (defolijacija) što znatno oslabi stablo. Plodovi oštećeni krastavošću smatraju se drugom klasom te za industrijsku preradu.

Ova fitopatogena gljiva može zaraziti lišće, cvjetove i plodove. Najprije se na lišću pojave rđaste okrugle mrlje s nejasnim rubom, a kasnije tkivo ispod mrlje odumre.
Pri jakim zarazama brojne mrlje na lišću se mogu spojiti. Lišće kržlja, gubi stvojstva te počne otpadati. Na plodovima se pojavljuju slične pjege koje u zadnjem stadiju oplutave i raspucaju se.

Početno razdoblje najjačih zaraza (primarnih zaraza) traje približno dva mjeseca, otprilike do kraja prve trećine lipnja. U lišću koje je bilo zaraženo u predhodnoj vegetaciji tijekom zime formiraju se askusi s askosporama koje pod utjecajem vlage izlijeću i pomoću vjetra dospiju na list.
Klijanje spora započinje kada se nađu u kapljici kiše ili rose. Spora klija tvoreći infekcionu hifu i apresorij, probija kutikulu lista  i nastavlja se razvijati ispod epiderme lista.
Nakon 9 - 22 dana pojavljuju se prvi simptomi na listu u obliku žutih pjega koje se kasnije pretvore u sive mrlje. Te sive mrlje zapravo predstavljaju nakupine konidija koje dalje šire zarazu (sekundarne infekcije). Za klijanje askospora potrebno je da list bude vlažan, a za sekundarne je zaraze dovoljno da relativna vlaga zraka bude viša od 95 %.

Zaštita jabuke od krastavosti

Najuspješnija zaštita od krastavosti je preventiva i izmjena pripravaka iz različitih grupa.

Program prskanja počinje već u stadiju mišjih ušiju bakrenim pripravkom NORDOX 75 WG u dozi 1,5 kg/ha i THIOVIT JET 3-6 kg/ha.
Kritičan period za krastavost iz primarnog prezimljujućeg inokuluma traje sve do polovica lipnja zbog čega treba prskati u redovitim vremenskim razmacima (6 do 9 dana), kontaktnim i sistemičnim fungicidima.

Iz grupe sistemičnih fungicida najpoznatiji proizvodi su CHORUS 50 WG  koji se preporuča u dozi 0,45 kg/ha ili SCORE 250 EC u dozi 0,15 l/ha.
CHORUS 50 WG i SCORE 250 EC imaju kurativno djelovanje 24-72 sata nakon infekcije.
Obavezno se kombiniraju s kontaktnim fungicidima zbog sprječavanja pojave rezistencije. To mogu biti fungicidi na bazi kaptana, ditianona, mankozeba ili pak noviji fungicidi iz SDHI grupe.