You are here

Jabučni savijač uzročnik crvljivosti ploda jabuke

Jabuka
12.03.2020

Jabučni savijač je uzročnik crvljivosti ploda, a suzbija se isključivo preventivno na bazi praćenja njegovog razvoja. Program zaštite se sastoji od 4-6 tretmana. Najučinkovitiji insekticidi za njegovo suzbijanje su INSEGAR 25 WG, AFFIRM, AFFIRM OPTI i insekticidi na bazi djelatne tvari klorantraniliprol.

Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Jabučni savijač jedan je od ekonomski najznačajnijih štetnika na jabukama. Prisutan je svugdje gdje se uzgajaju jabuke, a njegove ličinke uzrokuju crvljivost plodova.
Štete koje prouzroči iz godine u godinu variraju, a ponekad može oštetiti i više od 50% plodova, koji onda nemaju tržišne vrijednosti.

Jabučni savijač ima dvije generacije, a u Dalmaciji  i nepotpunu treću generaciju. Gusjenice prezime u bijelim zaprecima ispod kore debla i debljih grana.
U travnju i svibnju se kukulje, a leptiri prve generacije obično se pojave masovno u svibnju. Ženke prve generacije počnu odlagati jaja (pretežno na listove) od polovice svibnja ili u prvim danima lipnja.
Izlaženje iz jajašaca traje 5-15 dana ovisno od temperature. Izležene se gusjenice odmah ubušuju u plodove, gdje se hrane 3 do 4 tjedna, a potom napuštaju plod te se zapredu i zatim zakukulje u pukotinama kore.
Leptiri druge generacije lete od polovice lipnja do kraja kolovoza ili se let protegne čak u prve dane rujna.
Sl.: Gusjenica jabučnog savijača (lijevo) i leptir jabučnog savijača (desno)

Zaštita jabuke od jabučnog savijača koji uzrokuje crvljivost ploda

Najvažnije je pravilno odrediti vrijeme prskanja. Za određivanje pravog roka prskanja prati se ulov leptira u feromonskim klopkama i sume efektivnih temperatura. Na osnovi tih metoda daju se  preporuke o prskanju.

Za prvo prskanje i prvu generaciju savijača preporučamo primijeniti insekticid iz grupe regulatora razvoja INSEGAR u dozi 0,6 - 0,9 kg/ha.
Sljedeće prskanje protiv prve generacije obavlja se insekticidima s d.t. klorantraniliprol ili insekticidima na bazi emamektina: AFFIRM u dozi 3,0 kg/ha ili 30 g/10 lit vode ili AFFIRM OPTI u dozi 2,06 kg/ha.
Za bolje djelovanje u pripravak AFFIRM preporuča se dodati okvašivač ETALFIX PRO u dozi 0,25 l/ha ili 2,5 ml/10 lit vode.

Prskanje protiv druge generacije jabučnog savijača obavlja se istim insekticidima i istim redoslijedom kao prva generacija.
Za završno prskanje prednost dajemo Affirmu ili Affirm Opti zbog kratke karence, rezidua i malog negativnog utjecaja na korisne insekte.
Insekticidi iste skupine rabe se najviše dva puta da se ne razvije otpornost štetnika. Ukupan broj prskanja ovisi od brojnosti štetnika, lokaliteta i sorte. U praksi je to obično 4-6 prskanja tijekom sezone.