Jabučni savijač uzročnik crvljivosti ploda jabuke

Jabuka

Jabučni savijač je uzročnik crvljivosti ploda jabuke, suzbija se isključivo preventivno na bazi praćenja njegovog leta i razvoja gusjenica. Program zaštite se sastoji od 4-6 tretmana. Najučinkovitiji insekticidi za njegovo suzbijanje su insekticidi AFFIRM OPTI i AFFIRM, a od novijih insekticida Syngenta uskoro uvodi na tržište novi insekticid VOLIAM na bazi djelatne tvari klorantraniliprol.

Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Jabučni savijač jedan je od ekonomski najznačajnijih štetnika na jabukama. Prisutan je svugdje gdje se uzgajaju jabuke, a njegove ličinke uzrokuju crvljivost plodova.
Štete koje prouzroči iz godine u godinu variraju, a ponekad može oštetiti i više od 50% plodova, koji onda nemaju tržišne vrijednosti.

Jabučni savijač ima dvije generacije, a u Dalmaciji  i nepotpunu treću generaciju. Gusjenice prezime u bijelim zaprecima ispod kore debla i debljih grana.
U travnju i svibnju se kukulje, a leptiri prve generacije obično se pojave masovno u svibnju. Ženke prve generacije počnu odlagati jaja (pretežno na listove) od polovice svibnja ili u prvim danima lipnja.
Izlaženje iz jajašaca traje 5-15 dana ovisno od temperature. Izležene se gusjenice odmah ubušuju u plodove, gdje se hrane 3 do 4 tjedna, a potom napuštaju plod te se zapredu i zatim zakukulje u pukotinama kore.
Leptiri druge generacije lete od polovice lipnja do kraja kolovoza ili se let protegne čak u prve dane rujna.
Sl.: Gusjenica jabučnog savijača (lijevo) i leptir jabučnog savijača (desno)

 


Zaštita jabuke od jabučnog savijača koji uzrokuje crvljivost ploda

Najvažnije je pravilno odrediti optimalno vrijeme prskanja. Za određivanje pravog roka prskanja prati se ulov leptira u feromonskim klopkama i sume efektivnih temperatura. Na osnovi tih metoda daju se  preporuke o prskanju.

Za suzbijanje prve generacije obično se provode 3 tretiranja. Prvo se obavlja insekticidima na bazi  d.t. klorantraniliprol (Voliam i dr.), a nakon toga slijedi dva tretmana insekticidima na bazi emamektina: AFFIRM u dozi 3,0 kg/ha ili 30 g/10 lit vode ili AFFIRM OPTI u dozi 2,06 kg/ha.
Za bolje djelovanje u pripravak AFFIRM preporuča se dodati okvašivač ETALFIX PRO u dozi 0,25 l/ha ili 2,5 ml/10 lit vode.

Prskanje protiv druge generacije jabučnog savijača obavlja se insekticidima AFFIRM, AFFIRM Opti ili pripravcima na bazi spinotorama.
Ukupan broj prskanja ovisi o brojnosti štetnika, lokalitetu i sorti. U praksi se obično provodi 4-6 prskanja tijekom sezone. Od ostalih mjera moguće je provoditi i metodu konfuzije.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.