You are here

Jabučni savijač uzročnik crvljivosti ploda jabuke

Jabuka
08.07.2018

Jabučni savijač je uzročnik crvljivosti ploda, a suzbija se isključivo preventivno na bazi praćenja njegovog razvoja. Program zaštite se sastoji od 4-6 tretmana. Najučinkovitiji insekticidi za njegovo suzbijanje su AFFIRM i insekticidi na bazi djelatne tvari klorantraniliprol.

Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Jabučni savijač jedan je od ekonomski najznačajnijih štetnika na jabukama. Prisutan je svugdje gdje se uzgajaju jabuke, a njegove ličinke uzrokuju crvljivost plodova. Štete koje prouzroči iz godine u godinu variraju, a ponekad može oštetiti i više od 50% plodova, koji onda nemaju tržišne vrijednosti.
Jabučni savijač ima dvije generacije, a u Dalmaciji  i nepotpunu treću generaciju. Gusjenice prezime u bijelim zaprecima ispod kore debla i debljih grana. U travnju i svibnju se kukulje, a leptiri prve generacije obično se pojave masovno u svibnju. Ženke prve generacije počnu odlagati jaja (pretežno na listove) od polovice svibnja ili u prvim danima lipnja. Izlaženje iz jajašaca traje 5-15 dana ovisno od temperature. Izležene se gusjenice odmah ubušuju u plodove, gdje se hrane 3 do 4 tjedna, a potom napuštaju plod te se zapredu i zatim zakukulje u pukotinama kore. Leptiri druge generacije lete od polovice lipnja do kraja kolovoza ili se let protegne čak u prve dane rujna.
Sl.: Gusjenica jabučnog savijača (lijevo) i leptir jabučnog savijača (desno)

Zaštita jabuke od jabučnog savijača koji uzrokuje crvljivost ploda

Najvažnije je pravilno odrediti vrijeme prskanja. Za određivanje pravog roka prskanja prati se ulov leptira u feromonskim klopkama i sume efektivnih temperatura. Na osnovi tih metoda daju se  preporuke o prskanju.
Za prvo prskanje i prvu generaciju savijača preporučamo primijeniti insekticide iz skupine regulatora razvoja insekata (metoksifenozid). Sljedeće prskanje protiv prve generacije obavlja se insekticidima s d.t. klorantraniliprol ili insekticidom AFFIRM u dozi 3,0 kg/ha ili 30 g/10 lit vode uz dodatak okvašivač ETALFIX PRO 0,25 l/ha ili 2,5 ml/10 lit vode.

Prskanje protiv druge generacije jabučnog savijača obavlja se istim insekticidima i istim redoslijedom kao prva generacija. Za završno prskanje prednost dajemo Affirmu zbog kratke karence i malog negativnog utjecaja na korisne insekte.
Insekticidi iste skupine rabe se najviše dva puta da se ne razvije otpornost štetnika. Ukupan broj prskanja ovisi od brojnosti štetnika, lokaliteta i sorte. U praksi je to obično 4-6 prskanja tijekom sezone.