You are here

Jabučni savijač uzročnik crvljivosti ploda jabuke

Jabuka
12.07.2022

Jabučni savijač je uzročnik crvljivosti ploda jabuke, suzbija se isključivo preventivno na bazi praćenja njegovog leta i razvoja gusjenica. Program zaštite se sastoji od 4-6 tretmana. Najučinkovitiji insekticidi za njegovo suzbijanje su INSEGAR 25 WG u vrijeme polaganja jaja, AFFIRM OPTI i AFFIRM u fazi piljenja jaja, a od novijih insekticida Syngenta uskoro uvodi na tržište novi insekticid VOLIAM na bazi djelatne tvari klorantraniliprol.

Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Jabučni savijač jedan je od ekonomski najznačajnijih štetnika na jabukama. Prisutan je svugdje gdje se uzgajaju jabuke, a njegove ličinke uzrokuju crvljivost plodova.
Štete koje prouzroči iz godine u godinu variraju, a ponekad može oštetiti i više od 50% plodova, koji onda nemaju tržišne vrijednosti.

Jabučni savijač ima dvije generacije, a u Dalmaciji  i nepotpunu treću generaciju. Gusjenice prezime u bijelim zaprecima ispod kore debla i debljih grana.
U travnju i svibnju se kukulje, a leptiri prve generacije obično se pojave masovno u svibnju. Ženke prve generacije počnu odlagati jaja (pretežno na listove) od polovice svibnja ili u prvim danima lipnja.
Izlaženje iz jajašaca traje 5-15 dana ovisno od temperature. Izležene se gusjenice odmah ubušuju u plodove, gdje se hrane 3 do 4 tjedna, a potom napuštaju plod te se zapredu i zatim zakukulje u pukotinama kore.
Leptiri druge generacije lete od polovice lipnja do kraja kolovoza ili se let protegne čak u prve dane rujna.
Sl.: Gusjenica jabučnog savijača (lijevo) i leptir jabučnog savijača (desno)

Zaštita jabuke od jabučnog savijača koji uzrokuje crvljivost ploda

Najvažnije je pravilno odrediti vrijeme prskanja. Za određivanje pravog roka prskanja prati se ulov leptira u feromonskim klopkama i sume efektivnih temperatura. Na osnovi tih metoda daju se  preporuke o prskanju.

Za prvo prskanje i prvu generaciju savijača preporučamo primijeniti insekticid iz grupe regulatora razvoja INSEGAR 25 WG u dozi 0,6 - 0,9 kg/ha.
Sljedeće prskanje protiv prve generacije obavlja se insekticidima s d.t. klorantraniliprol ili insekticidima na bazi emamektina: AFFIRM u dozi 3,0 kg/ha ili 30 g/10 lit vode ili AFFIRM OPTI u dozi 2,06 kg/ha.
Za bolje djelovanje u pripravak AFFIRM preporuča se dodati okvašivač ETALFIX PRO u dozi 0,25 l/ha ili 2,5 ml/10 lit vode.

Prskanje protiv druge generacije jabučnog savijača obavlja se istim insekticidima i istim redoslijedom kao prva generacija.
Za završno prskanje prednost dajemo Affirmu ili Affirm Opti zbog kratke karence, rezidua i malog negativnog utjecaja na korisne insekte.
Insekticidi iste skupine rabe se najviše dva puta da se ne razvije otpornost štetnika. Ukupan broj prskanja ovisi od brojnosti štetnika, lokaliteta i sorte. U praksi je to obično 4-6 prskanja tijekom sezone.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.