You are here

Crveni voćni pauk na jabuci

Jabuka
13.03.2020

Za uspjeh u zaštiti od crvenog pauka potreban je redovan pregled s povećalom i čim opazimo više od 3 pauka na listu preporuča se prskanje kombinacijom VERTIMEC 018 EC i ETALFIX PRO.

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) redoviti je štetnik jabuke, posebno u sušnim godinama. Kako napada više voćnih i šumskih vrsta izvor napada mogu biti i okolni voćnjaci i šuma.
Crveni pauk oštećuje listove, na čijoj se gornjoj strani isprva vide fine bjelkaste pjegice, zatim lišće poprimi sivo-žutu do Ijubičasto-smeđu boju, uvije se, suši i ponekad otpadne. Zbog smanjene fotosinteze ugrožena je kvaliteta i prinos.
Kako su odrasli pauci vrlo maleni (0,3 do 0,5 mm), potrebno je vrlo pažljivo pratiti štetnika. Preporuča se uporaba povećala.
Crveni voćni pauk je crvenkasto smeđe boje i jajolikog oblika. Ličinke i odrasli pauci uzrokuju štetu isisavanjem biljnog soka iz lišća. Razvoj od jajašca do odraslog pauka traje od 15 do 40 dana. Ovisno o vremenskim prilikama, crveni voćni pauk u našim krajevima ima 6 do 7 generacija. U jesen ženke odlože zimska jajašca koja prezime na jednogodišnjim i dvogodišnjim grančicama uz pupove, gdje se mogu opaziti kao crvene nakupine.

Sl.: Zimska jajašca na granama (lijevo) i pauci na donjoj strani lista jabuke (desno)

Obično se u travnju iz zimskih jaja počnu leći ličinke koje se odmah presele na mlade listiće. Najpogodnije vrijeme za zaštitu je kada se izleže približno 30 do 50% jajašca. Obično populacija crvenoga voćnog pauka dosegne prvi vrh 15-20 dana nakon cvatnje.
Pri praćenju populacije potrebno je znati da se pauci u početku vegetacije nalaze uglavnom na donjim listovima, a kasnije se rašire po čitavoj mladici.
Sl.: Razlika između zdravog (lijevo) i uništenog lista od crvenog pauka (desno)

Zaštita jabuke od crvenog pauka

Ako u prvom pregledu nasada prije pupanja otkrijemo više od 1000 zimskih jajašaca po dužinskom metru imamo kritičnu brojnost štetnika. Tada redovno radimo monitoring i čim opazimo više od 3 jedinke na listu jabuke preporučamo prskanje akaricidom VERTIMEC 018 EC u dozi 0,75 l/ha (7,5 ml/10 lit) uz dodatak okvašivača ETALFIX PRO 0,25 l/ha (2,5 ml/10 lit). U našim uvjetima optimalan rok za prvo prskanje bude obično 15-20 dana nakon cvatnje.

Vertimec 018 EC se može primijeniti maksimalno 2 puta tijekom vegetacije. Osim crvenog voćnog pauka suzbija i druge štetnike jabuke kao npr.: Hrđastu grinju (Aculus spp.), moljce – minere (Leucoptera malifoliella i Phyllonorycter blancardella) i neke vrste lisnih buha (Cacopsylla spp.).