You are here

Hyvido - preporuke za proizvodnju

Hyvido
04.05.2017

U proizvodnji Hyvido hibridnog ječma za postizanje ciljanog prinosa ključne su prva i druga prihrana, kao i primjena regulatora rasta u optimalnoj fazi.

Kako bi što bolje iskoristili potencijal prinosa hibridnog ječma i njegova pozitivna agronomska svojstva, potrebno je slijediti preporuke tehnologije proizvodnje.
Tehnologija proizvodnje u osnovi se bitno ne razlikuje od dobre tehnologije proizvodnje konvencionalnog ječma.

U fazi početka busanja je važno obaviti gnojidbu s manjom količinom dušika kako bi osigurali dovoljne količine hranjiva za razvoj 4-6 snažnih izboja/vlati.

Najvažnija faza u razvoju Hyvido hibridnog ječma je početak vlatanja.
U toj fazi hibridu je potrebno više dušika od konvencionalnog ječma zbog čega je potrebno gnojidbom osigurati dovoljno hranjiva.

Uz drugu prihranu početkom vlatanja (stadij prvog koljenca cca 0.5-1cm) preporučamo primijeniti regulator rasta Moddus (0,6l/Ha) u roku 2-3 dana nakon prihrane.
Ovom agrotehničkom mjerom djelujete na skračivanje i zadebljanje stabljike ječma na prvom internodiju, te prevenirate poljeganje biljaka a time omogučavate ostvarivanje punog potencijala biljke.

Preporuka za primjenu Moddusa:

Moddus ima najbolje djelovanje kada se koristi u punoj dozi i što ranijoj fazi vlatanja (BBCH 30) - kada se tek izdiferencira prvo koljence (prvo koljence max. 1 cm iznad korijena).

Preporuka za primjenu Moddusa: na usjevima Hyvido ječma u fazi prvog koljenca - početak vlatanja i kada su jutarnje temperature iznad 5 °C primjenite Moddus 0,6-0,7 l/ha.

Sl.: lijevo - ječam u fazi BBCH 29-30 (početak rasta stabljike),
desno - optimalna faza za primjenu Moddusa BBCH 30-31 (1.koljence).

Također je potrebno provesti i pravovremenu zaštitu od bolesti kao što je mrežasta pjegavost i ramularija. Sredina i kraj travnja - hibridni ječam obično ulazi u fazu klasanja.
U tom periodu slijedi zaštita od najvažnije i najopasnije bolesti ječma, ramularijske pjegavosti i po potrebi se može primijeniti još jedna gnojidba dušikom.

Preporučene agrotehničke mjere u proljeće:

I. prva proljetna prihrana – poželjno što ranije, najkasnije u sredini busanja (BBCH 25). Količina dušika ovisna je o broju razvijenih izboja.

Ukoliko ječam po prezimljenju u proljeće ima:

  • više od 6 izboja      20 - 30 kg N/ha,
  • 4 - 6 izboja             30 - 40 kg N/ha,
  • manje od 4 izboja  40 - 50 kg N/ha.

II. druga proljetna prihrana – početak vlatanja (BBCH 30-31) odnosno 2 - 3 tjedna nakon prve prihrane; kako bi se osigurao dobar razvoj.

Preporučena količina 60 - 80 kg N/ha.

III. zaštita od bolesti listova (prije svega od mrežaste pjegavosti) i od polijeganja                   

  – u stadiju 1. koljenca (BBCH 31):
Amistar Extra 0,8 l/ha /ili Amistar Opti 2 l/ha + Moddus 0,6 – 0,7 l/ha.

IV. Zaštita od bolesti listova i bolesti klasa (prije svega od ramularijske pjegavosti)                                    

  – u stadiju pojave zastavice odnosno tri tjedna nakon prvog prskanja:
Seguris Xtra 1 l/ha ili Amistar Opti 2,3-2,5 l/ha.                      

V. Završna prihrana u klas – za poboljšanje nalijevanja zrna i postizanje više hektolitarske mase i višeg sadržaja bjelančevina. Preporučena količina 30 - 40 kg N/ha.

*Napomena – Važno je ne priječi maksimalnu dozvoljenu količinu dušika od 160kg/ha zajedno sa mineraliziranim dušikom u tlu.

Moddus - 0,6-0,7 l/ha u fazi prvog koljenca (početak vlatanja) kada su jutarnje temperature iznad 5 stupnjeva celsijusa.

Za više o preporukama za proizvodnju Hyvido hibridnog ječma kliknite ovdje: