You are here

Hyvido preporuke agrotehnike proizvodnje

Hyvido
27.09.2016

Što ako prinos budućnosti mogu postići već danas? 

VRIJEME JE ZA PROMJENE.

Kako bi poljoprivrednim proizvođačima pomogli u postizanju najviših prinosa, Syngenta je razvila posebno prilagođen protokol proizvodnje Hyvido hibridnog ječma.

Pet područja protokola proizvodnje na koje je potrebno posebno obratiti pažnju prilikom proizvodnje Hyvido hibridnog ječma su:

  • Sjetvena norma
  • Primjena dušika
  • Primjena herbicida
  • Primjena fungicida
  • Regulacija rasta

Sjetvena norma

Sjetvena norma niža je od konvencionalne: 200 klijavih zrna/m2 (90-100 kg/ha). Optimalno vrijeme za sjetvu Hyvido hibridnog ječma je period od 05. do 20. listopada u dobro pripremljeno tlo na 2,5-3,5 cm dubine (dublja sjetva uzrokuje nisku produktivnost busanja).

Primjena dušika

Primjena dušika u Hyvido ječmu ranija je od primjene u proizvodnji konvencionalnog ječma. Raniji i brži razvoj Hyvido hibridnog ječma kao i rijeđi sklop razlog su ranije potrebe biljke za dušikom. Za Hyvido hibridni ječam prekasno je čekati početak vlatanja do pojave prvog koljenca (BBCH 30-31) da bismo prvi puta primijenili dušik. Rana primjena dušika (30% ukupne doze) važna je i potrebna za održavanje sklopa, poticanje i podržavanje busanja i formiranje broja zrna.

Preporuka za primjenu dušika prema analizi tla:

  • početak busanja (BBCH 21-23), primjena 30 - 40% N – za normalan rast i razvoj primarnog i sekundarnih izboja u busu (utjecaj na broj klasova u žetvi).
  • početak vlatanja (BBCH 30-31), primjena 50 - 70% N – omogućava normalan nastavak rasta i razvoja usjeva, prvenstveno primarnog i sekundarnih izboja. Ovi izboji kasnije postaju produktivne vlati koje nose klas po jedinici površine.

Preporučamo primjenu dušika u lako apsorbirajućem obliku (KAN).

Suzbijanje korova

Zbog manje gustoće sjetve, preporučamo rano suzbijanje korova (jesenska ili rano proljetna primjena herbicida) kako bi se na vrijeme spriječila konkurencija korova za hranjiva.

 

Primjena fungicida

Preporučamo primjenu fungicida koji će osigurati dugotrajnu zaštitu i „greening effect“ (produženje vegetacije).

Regulacija rasta

Primjenom regulatora rasta MODDUS utječemo na snižavanje i jačanje stabljike i korijena. Važno! Moddus primijeniti od faze početka rasta stabljike, a najkasnije do pojave prvog koljenca. Optimalno – početak pojave prvog koljenca. MODDUS također poboljšava sposobnost ukorjenjivanja Hyvido hibridnog ječma, omogućava veću korjenovu masu, a time učinkovitije usvajanje vode i hranjivih tvari.

 

Hyvido tehnologijom proizvodnje ječma uz optimalnu primjenu Syngentinog protokola, moguće je ostvariti značajno više prinose u odnosu na proizvodnju konvencionalnog ječma. Očekivani povrat dodatnih ulaganja iznosi do 3:1 u korist Hyvido tehnologije.