You are here

Na vrijeme spriječite bolesti žitarica

Osnovna pretpostavka za postizanje dobrih prinosa i kvalitete zrna svakako je osigurati zdravu lisnu površinu.

Kako na vrijeme spriječiti bolesti pšenice?

Iznimno je važno prvo prskanje protiv bolesti provesti u fazi 1. do 2. koljenca (poč. vlatanja - pšenica visine 20 do 25 cm)!

Dobro je poznato da bolesti žitarica značajno umanjuju prinose (u prosjeku oko 30%), a negativno utječu i na kvalitetu zrna.

Uz smeđu pjegavost lista kao najvažniju i najopasniju bolest pšenice, javljaju se bolesti, pepelnica i rđa. Smeđa pjegavost lista primarno se javlja na pšenici. Infekcija se može pojaviti već na jesen, standardno se javlja u mokrim i vlažnim proljećima prije stadija 1. koljenca! Posljedica: propadanje lisne mase, zbog gubitka lisne mase niži prinosi do 30%.

Uspješan prvi tretman možemo provesti samo preventivnom upotrebom fungicida!

Artea Plus - Dvokomponentni fungicid vrlo širokog spektra djelovanja. Iznimno povoljan omjer uloženog i dobivenog ! Primijenjuje se u pšenici i ječmu za suzbijanje pepelnice, rđe i smeđe pjegavosti lista

Doza: 0,4 - 0,5 l/ha

Tilt- Fungicid izraženog djelovanja na pepelnicu. Primijenjuje se u pšenici, ječmu i raži za suzbijanje pepelnice,rđe, žuto smeđe pjegavosti lista te smeđe pjegavosti pljevica.

Doza: 0,5 l/ha

Amistar Opti - Fungicid izraženog djelovanja na bolesti iz skupine Septoria na pšenici! Za vrhunsko djelovanje protiv smeđe pjegavosti pšenice i ostalih bolesti lista – preventivno primijenite fungicide Amistar Opti u fazi EC 31-32 (faza 1. do 2. koljence). Amistar Opti primijenjuje se u pšenici, ječmu i pšenoraži za suzbijanje smeđe lisne pjegavosti, žuto smeđe lisne pjegavosti, rđe na pšenici, ramularije, mrežaste i sive pjegavosti na ječmu.
Doza: 2 – 2,5 l/ha.

Regulator razvoja – Moddus
S obzirom na povoljne klimatske uvjete za razvoj žitarica, za očekivati je da će dobro razvijene sorte ili sorte koje su obilnije gnojene N gnojivima biti više sklonije polijeganju Iz tog razloga preporučamo u prvi tretman s fungicidima ili herbicidima dodati regulator razvoja Moddus.Uporaba: spriječava polijeganje žitarica jer utječe na skraćivanje internodija te zadebljanje stabljike i povećanje mase korijena u pšenici, ječmu, zobi, tritikaleu i raži.

Najbolje vrijeme za primjenu regulatora rasta Moddus – u samom početku pojave 1. koljenca!

Kako na vrijeme spriječiti bolesti ječma?

Bolesti na ječmu mogu značajno umanjiti urode i kvalitetu. Mrežasta i siva pjegavost ječma javljaju se rano u proljeće (na tolerantnim sortama simptomi se mogu vidjeti i kasnije). Zbog toga je važno na vrijeme započeti sa zaštitom fungicidima kako bi se na vrijeme spriječio gubitak prinosa. Nova, izuzetno opasna bolest, koja se pojavljuje u fazi klasanja je ramularijska pjegavost ječma.

Ukoliko se usjevi ječma nalaze u stadiju vlatanja (ječam visine 20 do 25 cm) preporučamo da obavite prvu zaštitu fungicidom Amistar Extrau dozi 0,8 l/ha.

Fungicidi iz obitelji Amistar više su od samog fungicida!

Amistar Extra - jamči extra prinos

Pripravak koji uz vrhunsko fungicidno djelovanje na bolesti ječma utječe i na povećanje uroda. Primijenjuje se u ozimom I jarom ječmu za suzbijanje mrežaste I sive pjegavosti lista te pepelnice i rđe, a u pšenici, zobi, raži i tritikaleu za suzbijanje pepelnice, rđe, smeđe lisne pjegavosti, smeđenje pljevica, snježne plijesni te smanjuje napad fusariuma na klasu.

Doza: 0,6 – 1 l/ha