You are here

Monaco F1

Brokula za berbu u kratkom periodu (ujednačeno dozrijevanje)

  • Glavna sezona uzgoja od proljeća do kraja jeseni
  • Dužina vegetacije 75-80 dana
  • Namijenjena je za svježu potrošnju i preradu
  • Formira sitnoznastu zbijenu cvat odlične kvalitete, lijepe tamnozelene boje
  • Nakon skidanja glavnog cvata ne formira bočne zaperke
  • Težina cvata je preko 1,0 kg
  • Biljke su jakog vigora (porasta), vrlo ujednačene (CMS), dobro podnosi više temperature
  • Nije osjetljiva na prorast i plamenjaču
  • Preporučeni razmak sadnje: 60x65 cm (25.600 biljaka/ha)