You are here

video Elatus Era

Novi, najmoćniji fungicid koji pruža potpunu zaštitu od najvažnijih bolesti lista žitarica, s posebnom snagom protiv uzročnika pšenične lisne pjegavosti (Septoria tritici) i hrđe (Puccinia spp.)