You are here

Lumax - broj jedan s razlogom!

Najsigurnije rješenje za rano suzbijanje korova u kukuruzu

LUMAX je kombinacija tri djelatne tvari koja predstavlja cjelovito rješenje za suzbijanje najšireg spektra jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu (loboda, abutilon, ambrozija, dvornici, šćirevi, koštan, muhar, divlje proso i brojni drugi).

Tri aktivne tvari - tri različita mehanizma djelovanja u jednom proizvodu osiguravaju dugotrajnu kontrolu korova u kukuruzu i sprječava pojavu rezistentnosti.

LUMAX - fleksibilnost i sigurnost za usjev

LUMAX je uvjerljivo najselektivniji (za usjev najsigurniji) herbicid na tržištu. Za razliku od konkurencije LUMAX ne utječe negativno na razvoj korijena i ne uzrokuje polijeganje u kasnijim fazama razvoja kukuruza. Čak i primjena u kasnijim stadijima kukuruza ne uzrokuje štete ili zastoj u rastu usjeva.

Primjena:
nakon sjetve kukuruza do stadija 3 lista, za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

LUMAX je najbolje primijeniti kad je ve­ćina korova iznikla i kad je kukuruz u stadiju 3 lista. Tada će djelovati kontaktno na korove koji se nalaze na površini tla, ali i preko ze­mlje (rezidualno) i na taj način spriječiti na­knadno nicanje korova.

Doza:
Prije nicanja kukuruza: 3,5 - 4 l/ha. Nakon nicanja, do 3 lista kukuruza u dozi 3,5 l/ha uz dodatak okvašivača ETALFIX Pro (0,1 l/100 l vode).

Za potpunu zaštitu kukuruza od korova - čisto, sigurno, dugotrajno

Kritično razdoblje zakorovljenosti predstavlja vrijeme kada se prisutnost korova drastično odražava na prinos. U početnim fazama razvoja kukuruz ima spor vegetativni porast, dok se korovi znatno brže razvijaju i lako nadvladaju biljke kukuruza. Stoga je rano suzbijanje korova u kukuruzu od velike važnosti za očuvanje prinosa. Kritično razdoblje zakorovljenosti u usjevu kukuruza započinje u fazi razvijena 3-4 lista kukuruza. Odgađanjem prskanja, sa svakim novim razvijenim listom kukuruza nepovratno gubimo 2-3% prinosa.