You are here

Kukuruz šećerac

Overland F1 

Vodeći superslatki hibrid u prinosu i izdašnosti

  • Superslatki šećerac (Sh2 tip)
  • Kasni hibrid s vegetacijom 83 dana (suma efektivnih temp. >10oC = 955)
  • Ujednačeni klipovi dugi 18-20 cm, sa 12-13 redova zrna, vrlo atraktivne zlatno-žute boje
  • Vrlo prilagodljiv na stresne uvjete uzgoja
  • Visoko produktivan i siguran u prinosu
  • Preporučeni sklop 5,0 bilj/m2 (58-60.000 sj/ha)

Visoka otpornost (HR) = Exserohilum turcicum Et, Pantoea stewartii Pst, Bipolaris maydis Bm, Puccinia sorghi Ps (Rp1-i)