You are here

Insekticidi

Već od samog početka uzgoja kulturnih usjeva štetnici prouzrokuju velike štete na urodima. Tek s početkom redovite upotrebe insekticida u poljoprivrednoj proizvodnji mogli su se osigurati stabilni i kvalitetni prinosi. Razvoj insekticida je od svog početka do danas napravio veliki korak unaprijed. Insekticidi nove generacije su minimalno štetni za korisne organizme te su prilagođeni vrlo strogim ekotoksikološkim zahtjevima.

Insekticidi su sredstva koja spadaju među najistraženije kemikalije na svijetu jer moraju odgovarati iznimno strogim ekotoksikološkim zahtjevima, koji osiguravaju da je njihova upotreba sigurna za zdravlje ljudi i okoliš.

Štetnici, kao što su primjerice gusjenice, ličinke kornjaša ili lisne uši svojom prehranom značajno smanjuju količinu i kakvoću prinosa. Učinkovitost insekticida doprinosi smanjenju šteta u poljoprivredi jer minimaliziraju prisustvo štetnih insekata u usjevima i nasadima. Najugroženije poljoprivredne kulture su: voćke, povrće, krumpir, kukuruz, žitarice, pamuk i riža.

Pored upotrebe u poljoprivredi, insekticidi igraju iznimno važnu ulogu u smanjivanju brojnosti prenosnika brojnih bolesti u humanoj medicini (npr. komaraca – malarija), koje u zemljama trećeg svijeta godišnje odnose na milijune ljudskih života.