You are here

Idil F1

Rani hibrid (blocky tip) preporučen za uzgoj u plastenicima i na otvorenom

  • Hibrid neograničenog rasta, jakog korijena i umjereno jake stabljike poluotvorenog rasta
  • Plodovi su svijetlo-zelene boje koja u fiziološkoj zrelosti prelazi u tamno-crvenu
  • Plodovi su četvrtasti, na dugim peteljkama, vrlo krupni 8-10 cm dužine i promjera
  • Debljina stijenke perikarpa je 5-7 mm, nije osjetljiva na vršnu truleži ploda
  • Prosječna težina ploda je 180-230 g
  • U plastenicima se preporučuje uzgoj na dvije grane sa redovnim pinciranje i kontinuiranom prihranom tijekom čitave sezone berbe
  • Dio prvih plodova u račvi treba izbaciti jer previše opterete biljku, a najčešće budu deformirani