You are here

Hyvido - tehnološka prekretnica u proizvodnji hibridnog ječma

Syngenta je otišla korak dalje te razvila agrotehniku proizvodnje hibridnog ječma koja omogućuje proizvođačima atraktivan povrat dodatnih ulaganja.

 U okviru Syngentinih radionica u polju tzv. “Zaradionica, predstavljena je u petak 22.5.2015 na pokusnom polju uz Zavod za Sjemenarstvo i rasadničarstvo, agrotehnika proizvodnje hibridnog ječma Hyvido.

Što je to Hyvido tehnologija?

HyVido je tehnološka prekretnica proizvodnje hibridnog ječma razvijena u Syngenti, pozicionirana na trzistu kao novi standard proizvodnje jecma za stocnu ishranu I bioplin.

Kao sto smo bili svjedoci transfera kukuruza sa sortimenta na hibride, tako I sada dolazi vrijeme istinske agronomske revolucije u proizvodnji ječma.

Koje su prednosti Hyvido tehnologije proizvodnje hibridnog ječma?Hyvido hibridni jecam ima jak vigor I brzi porast, neuporedivo bolji potencijal produktivnog busanja, mocan korjeniv sistem koji omogucava prebroditi susne uvjete te unapređuje usvajanje hranjiva i vode. Navedene prednosti vidljive su u poboljšanju prinosa zrna i biomase.

Za one koji žele znati vise….

Hyvido tehnologija proizvodnje hibridnog ječma zahtijeva nov agronomski pristup proizvodnje kako bi se maksimalno iskoristio potencijal prinosa.

Syngenta je osmislila posebne protokole za agrotehniku proizvodnje Hyvido hibridnog ječma kako bi pomogli poljoprivrednicima postići najbolje prinose.

Zbog manje gustoće sjetve, preporučeno je rano suzbijanje korova.

Četiri područja protokola proizvodnje na koja treba posebno obratiti pažnju prilikom proizvodnje Hyvido hibridnog ječma su:

  • Sjetvena norma
  • Primjena dušika
  • Primjena fungicida
  • Regulacija rasta 
     

1. Sjetvena norma (niža od konvencionalne)

Sjetvom Hyvido hibridnog ječma od sredine rujna do sredine listopada sa dobrom pripremom tla, sjetvena norma od 200 sjemenki/m će osigurati ekonomski optimum s dubinom sjetve 2-3cm max (dublja sjetva uzrokuje nisku produktivnost busanja).

2. Primjena dušika (ranije od konvencionalne)

Raniji razvoj Hyvido hibridnog ječma i rijeđi sklop razlog su ranije potrebe biljke za dušikom. Rana primjena dušika (30% ukupne doze) je potrebna za održavanje sklopa, poticanje i podržavanje busanja i set broja zrna.

Za Hyvido hibridni ječam prekasno je čekati BBCH30/31 (početak vlatanja do pojave prvog koljenca) da bismo prvi puta primijenili dušik obzirom da hibridni ječam u ovu fazu dolazi ranije od konvencionalnog ječma zbog čega vrijeme prijene može biti prekasno.

Stoga je preporuka prema analizi tla:

BBCH 25, 30%N

BBCH 30/31, 70% N
 

Dušik bi trebao biti samo u lako apsorbirajućem obliku (KAN).

3. Primjena fungicida

Važna je primjena fungicida koji će osigurati dugotrajnu zaštitu.

4. Regulacija rasta (MODDUS za povećanje snage stabljike i korijena)

Korištenjem MODDUSA poboljšava se sposobnost ukorjenjavanja Hyvido hibridnog ječma, omogućuje veću korjenovu masu a time učinkovitije usvajanje vode i hranjivih tvari.

Sl. Syngentin tim u prvom obilasku Hyvido hibridnog ječma

Amistar Extra

Amistar Extra je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu i šumarstvu.

Više podataka

Amistar Opti

Amistar Opti je fungicid za suzbijanje bolesti u ratarskim kulturama s širokim spektrom djelovanja.

Više podataka