You are here

Gnojiva

Gnojiva su sredstva (tvari) koja predstavljaju izvor biljnih hranjiva, a u poljoprivredi se koriste za poboljšanje prirodne plodnosti tla. Primijenjuju se u svrhu povećanja prinosa i kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

U osnovi se dijele na organska i umjetna gnojiva, a mineralna se dalje mogu djeliti po sadržaju hranjiva na makrognojiva (ukoliko sadrže makroelemente) i mikrognojiva (ukoliko sadrže mikroelemente). Mogu biti složena (više elementa) ili pojedinačna (jedan hranjivi element).

Syngenta u svojoj ponudi ima pojedinačno mikrognojivo na osnovi željeznog helata – Sequestrene Life. Sredstvo sprečava i suzbija klorozu izazvanu nedostatkom pristupačnog željeza u voćnjacima, vinovoj lozi, povrću te ukrasnom i drvenastom bilju i travnjacima za folijarnu primjenu i primjenu putem tla.

Sequestrene Life

Sequestrene Life je nova formulacija željeznog helata u obliku vodotopivih...