You are here

Elite F1

Kasni hibrid vrhunske kvalitete

  • Vegetacija 85 dana (suma efektivnih temp. >10oC = 970)
  • Biljke s najvećom visinom stabljike u asortimanu (cca 270 cm)
  • Klipovi na visini 1m i lako se beru
  • Prosječna dužina klipa 20 cm, promjer 5,2 cm i 18-20 redova zrna
  • Zrna su atraktivne zlatno žute boje veličine 11-12 mm
  • Odličan hibrid za konzerviranje i smrzavanje sa velikim prinosom zrna
  • Preporučeni sklop 5,0 bilj/m2 (58-60.000 sj/ha)

Visoka otpornost (HR) = Puccinia sorghi Ps (Rp1-d)