You are here

ELATUS™ Era - Osnovne informacije

Fungicid ELATUS™ Era je kombinacija dvije aktivne tvari: SOLATENOL™ i protiokonazol.

Aktivna tvar SOLATENOL™ se snažno veže za voštani sloj lista, apsorbira u list i distribuira translaminarnim (na suprotnu stranu lista) i izrazitim lateralnim kretanjem, osobito u smjeru vrha lista.

Za razliku od drugih aktivnih tvari SDHI skupine, ovo kretanje rezultira ravnomjernijom distribucijom kroz cijelo tkivo biljke. Zbog njegove distribucije na listu i unutar lista kao i zbog snažnog unutarnjeg djelovanja, SOLATENOL™ pruža visoki stupanj zaštite sprječavajući zarazu u početnim fazama razvoja bolesti kako bi se ostvarila maksimalna produktivnost lista.

SOLATENOL™ pruža dugotrajnu i potpunu zaštitu lista.

Aktivna tvar protiokonazol kreće se sistemično, a djeluje preventivno, kurativno i eradikativno.

Kombinacija ove dvije aktivne tvari omogućava učinkovito i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti, a istodobno sprječava i pojavu rezistentnosti.

 

ELATUS™ ERA

Prekretnica u zaštiti od uzročnika bolesti žitarica

SNAŽAN
POSTOJAN
POTPUN

* U postupku je izmjena Rješenja o registraciji na raspon doze od 0,8-1 l/ha

ELATUS™ Era

SNAŽAN POSTOJAN POTPUN

ELATUS™ Era je pouzdan u svim uvjetima. Zahvaljujući izvanrednoj komplementarnosti dvije aktivne tvari (SOLATENOL™ i protiokonazol) osigurava potpunu zaštitu lisne mase.