You are here

ELATUS™ Era - AGROALARM

Zašto baš AMISTAR OPTI?

Zašto nismo odabrali fungicid na bazi aktivnih tvari iz skupine Triazola?

ELATUS™ Era

Prekretnica u zaštiti od uzročnika bolesti žitarica

Syngenta već dugi niz godina na pokusnim poljima diljem RH, u različitim uvjetima proizvodnje testira nova potencijalna rješenja; sredstva za zaštitu bilja i novu genetiku sjemena ratarskih kultura. Svrha ovih tzv. adaptacijskih pokusa je odabir najboljih proizvoda iz vlastite palete, implementirati ih u tehnologiju poljoprivredne proizvodnje i ponuditi proizvođačima nova riješenja. Odabrane tehnologije, performanse nove genetike i sredstava za zaštitu bilja demonstriramo na organiziranim radionicama u polju i centralnim danima polja.

Do sada ste, uglavnom, mogli vidjeti završne rezultate pokusa, a naša želja je da na ovim stranicama, u realnom vremenu s Vama podijelimo što više aktivnosti koje provodimo na pokusima.

U prvom dijelu teksta želimo Vam prikazati kako izgleda priprema i provođenje pokusa na kojem će se održati „Syngentin centralni dan polja“ – prezentacija novog fungicida ELATUS™ Era koji smo nakon višegodišnjih ispitivanja i vrhunskih rezultata odlučili lansirati na tržište RH.

Što ćete vidjeti na Syngentinom centralnom danu polja 2018?

Kroz ovaj pokus želimo pokazati djelovanje fungicida ELATUS™ Era, njegovo pozicioniranje u tehnologiji proizvodnje žitarica i prednosti u odnosu na fungicide koji se trenutno primijenuju u proizvodnji žitarica. Kako bi pokusi i rezultati bili vjerodostojniji, odabrali smo dvije lokacije, na kojima ćemo provoditi Syngentinu novu tehnologiju zaštite žitarica od bolesti i to na pšenici i ječmu.

Lokacija Slakovci pored Vinkovaca

Na ovoj lokaciji su dominantne bolesti pšenice smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Septoria nodorum), Fusarium spp., dok su na ječmu najizraženije mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres) i ramularijska pjegavost (Ramularia collo-cygni).

Lokacija Vaška pored Virovitice

Na ovoj su lokaciji dominantne bolesti na pšenici: smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), a na ječmu mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres).

Na obje lokacije su posijane dvije sorte pšenice (Kraljica i Falado), te jedna sorta ječma (Barun) i hibrid ječma (Hyvido - Jallon) gdje su već nakon jesenskih obilazaka uočene zaraze na pšenici i na ječmu.

Nešto slabija zaraza uočena je na lokaciji Slakovci gdje je došlo do infekcije i pojave simptoma mrežastom pjegavosti (Pyrenophora teres) na sorti ječma i smeđom pjegavosti (Septoria tritici) na obje sorte pšenice.

Smeđa pjegavost (Septoria tritici) je najčešća bolest na pšenicama, pojavljuje se na području cijele sjeverne Hrvatske i može napraviti velike štete na pšenicama i umanjiti prinos i do 40%. Ovisno o zaraženosti usjeva, temperaturi i vlažnosti zraka ova bolest može zaraziti biljku pšenice već u jesen, a u proljeće (piknosporama) se širiti zrakom i kišom s lista na list. Za klijanje spora i razvoj bolesti u listu, gljiva uz vlagu treba temperature od 2-33⁰C (optimalno 20-25⁰C). Upravo ovaj vrlo veliki raspon temperatura u kojem se gljiva razvija uzrokuje probleme prilikom suzbijanja ove bolesti.


Sl.: Smeđa pjegavost pšenice (Septoria tritici) na listu. Lokacija Vaška 2018.

Možda je najveći problem ove bolesti mogućnost njene kasne pojave 25-30 dana nakon fungicidnog tretmana „u klas“ (tzv. T3 tretman), kada većina fungicida više nema dovoljno aktivne tvari u listu da spriječi brz razvoj ove bolesti i sušenja listova, pogotovo zastavice. Ovo je trenutak kada se može izgubiti veliki dio prinosa, ali i trenutak kada se sintetizira protein u zrnu i kada je potreban što zdraviji i zeleniji list.

Za ovaj problem sada imamo rješenje! Kroz brojne pokuse smo uočili izuzetno dugo djelovanje fungicida ELATUS™ Era.
ELATUS™ Era u svom sastavu ima novu aktivnu tvar SOLATENOL™ i dobro poznati protiokonazol. Razlog dugog djelovanja ovog fungicida leži u vrlo sporom premještanju nove aktivne tvari SOLATENOL™ kroz list, koja se zbog sporog kretanja puno duže zadržava i djeluje u listu (45-60 dana *podatak iz Syngentinih laboratorijskih pokusa).

Više o ovome pisat ćemo u novim izvještajima s terena (Agroalarm).


Sl.: fungicidni adaptacijski pokus 2016 Terezino polje. Dugotrajno djelovanje ELATUS™ Era (SOLATENOL™)

Znatno jača zaraza uočena je na lokaciji Vaška, gdje je u jesen došlo do infekcije i pojave simptoma bolesti smeđom pjegavosti (Septoria tritici) na obje sorte pšenice, te pojave simptoma mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) na sorti i hibridu ječma.


Sl.: na donjim listovima vidljiva su plodna tijela uzročnika bolesti (piknidi sa piknosporama) Septoria tritici. Lokacija Vaška 2018.

Obzirom da je nakon topljenja snijega vidljivo da je smeđa pjegavost pšenice (Septoria tritici) na donjim zaraženim listovima razvila velik broj plodnih tijela (piknida) u kojima se nalazi veliki broj piknospora koje šire zarazu na nove, gornje listove, kao i da smo imali vrlo kratko vrijeme s niskim temperaturama koje nisu mogle utjecati na smanjenje zaraze, očekujemo srednje-jak intenzitet bolesti na našim usjevima.

Zbog svih gore navedenih razloga odlučili smo prvi fungicidni tretman (T1) odraditi početkom vlatanja (BBCH 31-32) s fungicidom AMISTAR OPTI u dozi 2l/ha.

Osim pojave simptoma smeđe pjegavosti (Septoria tritici) na pšenici, na obje lokacije su vidljivi i simptomi mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) na ječmovima.


Slika: mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres) na ječmu. Lokacija Vaška.

Mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres)

je bolest koja se vrlo rano pojavljuje u ječmu. Za infekciju su potrebne temperature od 15⁰C - 25⁰C i 100% -na vlaga zraka. Ova bolest se uglavnom suzbija prskanjem fungicidima u T1 tretmanu.

Za tretman ove bolesti namjenili smo fungicid ELATUS™ Era u dozi 0,8 l/ha*.

Razlozi su:

  • ELATUS™ Era izuzetno dobro djeluje na ovu bolest već pri dozama od 0,5l/ha.
  • ELATUS™ Era je zbog dugotrajnog preventivnog djelovanja (SOLATENOLTM) odličan izbor za T1 tretman u ječmu.
  • ELATUS™ Era odlično preventivno djeluje i na bolest (Rynchosporium secalis) koji se pojavljuje u našim krajevima uglavnom između T1 i T2 tretmana.

*U postupku je izmjena Rješenja o registraciji na raspon doze od 0,8 – 1 l/ha.