You are here

Blondy F1

Krupna i rodna svjetložuta babura za plastenik i otvoreno polje

  • Rani hibrid sa vrlo snažnim korijenom i moćnom biljkom neograničenog rasta i visokog potencijala rodnosti
  • Plodovi su mesnati, čvrsti, četvrtastog oblika sa 3-4 sjemene pregrade vrlo atraktivnog izgleda
  • Prosječna težina ploda iznad 250 g, duljina 10 cm i promjer oko 8 cm
  • Zriobom plod mjenja boju od svjetožute u žutu sa visokim sjajem
  • Vrlo je otporna na vršnu trulež ploda (flekavost)
  • Odlično se ponaša u transportu i najduže od svih hibrida zadržava svježinu na policama supermarketa
  • U plastenicima se preporučuje uzgoj na dvije grane sa redovnim pinciranje i kontinuiranom prihranom tjekom čitave sezone berbe

Visoka otpornost (HR) = PVY: 0